Os­se-med­ar­be­ta­re dö­dad

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■UKRAINA. En med­ar­be­ta­re från sam­ar­bets­or­ga­net OS­SE dö­da­des när ett patrull­for­don ut­lös­te en for­dons­mi­na i öst­ra Ukraina. ”Tra­gis­ka nyheter från Ukraina: Smm­patrull kör­de på en mi­na. En med­lem från Os­se­patrull dö­dad, en ska­dad”, skri­ver Se­basti­an Kurz, Ös­ter­ri­kes ut­ri­kesmi­nis­ter och OS­SE:S nu­va­ran­de ord­fö­ran­de på Twit­ter.

OS­SE, el­ler Or­ga­ni­sa­tio­nen för sä­ker­het och sam­ar­be­te i Eu­ro­pa, är en in­ter­na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med kon­flikt­han­te­ring och åter­upp­bygg­nad i Eu­ro­pa. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.