L vill sat­sa en mil­jard på sko­lan

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■PO­LI­TIK. Li­be­ra­ler­na sat­sar en mil­jard kro­nor på sko­lan i sitt för­slag till vår­bud­get. Par­ti­le­da­ren Jan Björ­klund vill se mer ord­ning och re­da och föreslår att rek­to­rer ska kun­na sät­ta in så kal­la­de ”su­per­team” i ut­sat­ta om­rå­den.

– I rak mot­sats till re­ge­ring­en sat­sar vi en ny skol­mil­jard för mer ord­ning och re­da, tyd­li­ga­re kun­skaps­krav och bätt­re stöd för ny­an­län­da ele­ver, sä­ger Björ­klund till Af­ton­bla­det.

I för­sla­get in­går även in­fö­ran­det av ett skrift­ligt om­dö­me gäl­lan­de ele­vers upp­fö­ran­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.