De ska le­da AFD i val­rö­rel­sen

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■TYSKLAND. Hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Al­ter­na­tiv för Tysklands (AFD) kon­gress i Köln ena­des i går om si­na topp­kan­di­da­ter in­för det tys­ka par­la­mentsva­let i höst. AFD:S med­grun­da­re och vice ord­fö­ran­de Alex­an­der Gau­land och Alice Wei­del, par­ti­sty­rel­se­le­da­mot och ny­bli­vet af­fisch­namn för AFD, blir du­on som ska ta par­ti­et in i för­bunds­da­gen.

– Där fick de se, me­di­er­na, gam­mel­par­ti­er­na och An­ti­fa. AFD är här och vi är star­ka­re än nå­gon­sin, sa­de Alice Wei­del i sitt tal. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.