S i Mal­mö krä­ver flyk­tingstopp

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■PO­LI­TIK. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Mal­mö vill hind­ra Mi­gra­tions­ver­ket från att an­vi­sa flyk­ting­ar till sta­den näs­ta år. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Katrin Stjern­feldt Jam­meh (S) tyc­ker att de flyk­ting­ar som själ­va ord­nar bo­stad i Mal­mö bor­de räk­nas av på Mi­gra­tions­ver­kets kvot.

– En re­la­tivt li­ten del av al­la flyk­ting­ar i Sve­ri­ge får bo­stä­der tack va­re an­vis­nings­la­gen. De fles­ta löser sin bo­sätt­ning själ­va. Vi an­ser att det mås­te gö­ras en av­räk­ning mot Ebo­la­gen, sä­ger Katrin Stjern­feldt Jam­meh till Af­ton­bla­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.