Två knark­ba­ro­ner dö­da­de

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■MEXIKO. Två kri­mi­nel­la gäng­le­da­re har dö­dats i sam­man­drabb­ning­ar med po­lis i nor­ra Mexiko. En av Gulfkar­tel­lens ledare Ju­lián Ma­nu­el Lo­i­sa Sali­nas, även kal­lad ”el Co­man­dan­te To­ro”, och Fran­ci­sco ”Pan­cho” Car­reón, re­gi­o­nal ledare för drogkar­tel­len Ze­tas, dö­da­des när po­li­sen för­sök­te gri­pa dem, skri­ver BBC.

Det på­går ett blo­digt krig mel­lan Ze­tas och Gulfkar­tel­len om vem som ska kon­trol­le­ra den kri­mi­nel­la verk­sam­he­ten i den nor­ra de­len lan­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.