Mi­ni­a­tyr­ti­vo­li öp­pet för möss

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■”I går kväll slog Tjoff­sans ti­vo­li lä­ger i Mal­mö och väl­kom­nar nu be­sö­ka­re i al­la åld­rar.” Och stor­le­kar, bor­de kanske tilläg­gas. Minns du mus­re­stau­rang­en Il To­po­li­no och nöt­bu­ti­ken No­ix de Vie? Sam­ma okän­da ga­tu­konst­när, el­ler ­konst­nä­rer, har nu gjort yt­ter­li­ga­re ett verk och skri­ver om det på Instagram­kon­tot ano­ny­mouse_mms. Den här gång­en lå­nas nam­net från råt­tan Tjoff­san i Astrid Lind­grens be­rät­tel­se ”Nils Karls­son Pyss­ling”, och i stäl­let för en re­stau­rang är det ett ti­vo­li i mi­ni­a­tyr som har byggts upp bakom ett el­skåp på Söd­ra Förstads­ga­tan i Mal­mö. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.