I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■TYSKLAND. G20:s topp­mö­te om kvin­nors egen­makt, för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel och pre­si­dent Do­nald Trumps dot­ter Ivan­ka Trump del­tar.

■■STORBRITANNIEN. Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May ta­lar till par­la­men­tet in­för brex­it.

■■KU. Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) frå­gas ut om att på­ver­ka pro­gram­in­ne­hål­let i SVT.

■■SKOLRIKSDAG. SKL:S kon­fe­rens på te­mat Ung­do­mar i skol­mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.