24 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Ve­ga namns­dag. Ve­ga kom­mer från ara­bis­kans ”al­waqi” som är nam­net på en stjär­na i stjärn­bil­den Ly­ran. Det blev ett po­pu­lärt flick­namn ef­ter Adolf Erik Nor­den­ski­ölds ex­pe­di­tion längs Nord­ost­pas­sa­gen 1878–1880 med far­ty­get Ve­ga. Cir­ka 1700 kvin­nor he­ter Ve­ga, om­kring 900 kal­las så. 29 män he­ter Ve­ga, fy­ra män har det som till­tals­namn. Dess­utom he­ter 146 per­so­ner Ve­ga i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.