BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag är det För­söks­dju­rens dag. Den in­stif­ta­des av In­ter­na­tio­nal as­so­ci­a­tion against pain­ful ex­pe­ri­ments on ani­mals, IAAPEA. Den­na dag upp­märk­sam­mas av or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar mot djur­för­sök och för ut­veck­ling av al­ter­na­tiv till djur­för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.