Li­te om:

Carl Kind­blom

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 24 år.

* Bor: Lä­gen­het i cen­tra­la Fal­ken­berg.

* Yr­ke: Kock/bar­ten­der.

* Fa­milj: Flick­vän­nen Sand­ra och hun­den Hil­ton (chi­hu­a­hua).

* In­tres­sen: Mat och dryck, ex­tremspor­ter, trä­na, träf­fa vän­ner, re­sa.

* Fa­vo­ri­trätt att la­ga: Gril­lat och bar­becue. ”Det är där­för jag har sökt mig till As­ka”.

* Fram­tids­dröm­mar: Öpp­na egen re­stau­rang på svens­ka väst­kus­ten och en ut­om­lands, gär­na i Spanien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.