Ida Lindqvist spräck­te Böl­jans mål­nol­la i Elitettan

Det blås­te mot­vind för Böl­jan men i nä­ten rass­la­de det in­te ba­ra på grund av blås­ten. Böl­jan spräck­te al­la nol­lor mot Hovås-bill­dal i stor­men och tog si­na tre förs­ta po­äng i Elitettan.

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­TIL­DA MARTINS­SON spor­ten@hn.se

– I förs­ta halv­lek ha­de vi mot­vind och det kän­des som bol­lar­na flög mer bak än fram, det var en väl­digt svår­spe­lad plan med oklippt gräs som gjor­de det ex­tra tufft, sa Tobias Ba­rin, trä­na­re Böl­jan.

De tuf­fa för­hål­lan­de­na fort­sat­te men det stop­pa­de in­te Ida Lindqvist från att gö­ra Böl­jans förs­ta mål nå­gon­sin i se­ri­en. Bol­len flög in i den 32 mi­nu­ten ef­ter ett lång­skott.

– I den and­ra halv­le­ken blås­te det in­te li­ka myc­ket och vi för­de spe­let, men ut­an att do­mi­ne­ra to­talt. Vi ska­pa­de det mesta, Hovås ha­de inga stör­re chan­ser och vi kun­de kon­trol­le­ra mat­chen, sa Tobias.

I den 58 mi­nu­ten vi­sa­de Ma­til­da Jo­hans­son upp sin skick­li­ga hö­ger­fot. Hon sat­sa­de från hal­va plan och sköt bol­len mot mål. Egent­li­gen var tan­ken en cross­pass­ning men vin­den styr­de bol­len över mål­vak­ten och in i mål.

– Jag tyck­te att vi gjor­de en bra match trots att det var så svår­spe­lat, vi lös­te det bra med bol­lar­na på bac­ken och al­la käm­pa­de för varand­ra i 90 mi­nu­ter, sa Ma­til­da Jo­hans­son.

– Och li­te tur för­tjä­nar man!

ÄVEN OM BOL­LAR­NA flög hejvilt i luf­ten så spe­la­de Böl­jan sta­bilt på mar­ken. Men det var ald­rig helt sä­kert hur mat­chen skul­le slu­ta.

– Det var match in i det sista, men det kän­des än­då sta­bilt från vår si­da. Jag fick in­te så myc­ket boll i bör­jan men kun­de kom­ma runt mer på kan­ten i and­ra, och jag kom­mer fort­sät­ta gö­ra mål där, sa Ma­til­da.

Böl­jans förs­ta se­ger gav dem själv­för­tro­en­de in­för kom­man­de hem­ma­match.

– Väs­terås har två för­lus­ter i ba­ga­get och den­na match gav oss mer­smak. Det var jät­te­vik­tigt med po­äng och det kän­des som vi kun­de fått med oss fler mål. Det var en rätt­vis se­ger, sa Tobias Ba­rin.

Bild: RO­BERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE/ARKIV

HISTORISK. Ida Lindqvist, i mit­ten, sat­te Böl­jans förs­ta mål i Elitettan och la­get tog ock­så sin förs­ta vinst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.