Staf­singes tunga start

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 3: Staf­singe har en del att fun­de­ra på. 1-4 i pre­miä­ren mot Snöstorp/ny­hem och sen 0-4 hem­ma mot Ler­kil.

– Vi kli­ver in från en skap­lig för­sä­song till skarpt lä­ge och un­der­pre­ste­rar. Jag kän­ner in­te igen la­get. Mot­stån­dar­na får väl­digt enkla chan­ser på oss. Sam­ti­digt som vi är tun­na fram­åt. Så bra är vi in­te fram­åt att vi har råd att släp­pa in fy­ra var­je gång, sa trä­na­ren Ste­fan Hul­tén.

Spel­mäs­sigt var man än­då hygg­ligt med.

Men un­der­läge 0-2 i and­ra halv­lek följt av ett and­ra gult kort för Ali Alawia gjor­de det in­te enkla­re.

– Jag såg in­te vad som hän­de, men jag har hört att han släng­de iväg bol­len. Den var kanske li­te tuff, men ut­vis­ning­en kom ju in­te pre­cis i rätt lä­ge. Hul­tén är en fot­boll­stän­ka­re 24/7. – Jag har myc­ket att fun­de­ra på och jag hop­pas kil­lar­na ock­så sitter hem­ma och fun­de­rar på si­na eg­na pre­sta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.