Gif­far­na krys­sa­de med ny back­lin­je

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Var­bergs Gif skrev histo­ria på Ro­senlunds IP. – Ef­ter om­stän­dig­he­ter­na ska vi trots allt va­ra nöj­da att vi knep en po­äng, sa trä­na­ren Hal­da Ka­bil.

ASSYRISKA TURBABDIN VAR­BERGS GIF

(2-0)

Bot­ten­faj­ten slu­ta­de med ett kryss där Gif fick en tas­kig start. Mid­had Ju­ko­vic dund­ra­de upp förs­ta må­let i krys­set då Gif var en fär­re på pla­nen ef­tersom Muje Kastra­ti pre­cis åkt på en ska­da.

– Det kan va­ra rätt så all­var­ligt med Muje fak­tiskt, sa Hal­da.

I 23:e mi­nu­ten öka­de Ari­an Ban­da på led­ning­en till 2-0.

– Vid and­ra må­let gör vi en be­dröv­lig in­sats. Det får in­te hän­da på den här ni­vån. Han dribb­la­de bort fem, sex man.

Till sa­ken hör att Hal­da fick stu­va om helt i back­lin­jen. Fredrik Björk fick ryggsmär­tor i bus­sen på väg upp. Joakim Åberg var bort­rest se­dan ti­di­ga­re. Magnus Ber­tils­son klev in som hö­ger­back - och även Vik­tor An­ders­son fick chan­sen.

– Vik­tor kom­mer från Värö­bac­ka i di­vi­sion 5 och får helt god­känt. Hans spel gjor­de mig jäv­ligt glad. Det är in­te lätt att hop­pa in när man får be­ske­det tio mi­nu­ter in­nan match­start.

I FÖRS­TA HALV­LEK var Pi­er­re Till­mans ribb­träff det far­li­gas­te i chans­väg för Gif. And­ra de­len av mat­chen tog Gif över to­talt. Kresnik Ka­me­raj re­du­ce­ra­de till 1-2 och två mi­nu­ter fö­re full tid kvit­te­ra­de Ali Ze­in.

– Det var spel mot ett mål. Fem mi­nu­ter till och vi ha­de vun­nit mat­chen. Det här la­get ska vi ha bakom oss al­la da­gar i vec­kan, sa Hal­da.

Andre­as Karls­son, Pi­er­re Till­man fick ex­tra be­röm till­sam­mans med roo­ki­en Vik­tor An­ders­son.

– He­la la­get gör en bra and­ra halv­lek, men det var piss i förs­ta.

Hal­da er­kän­ner att han tog fram hår­tor­ken i halv­tid:

– Jag var in­te värl­dens snäl­las­te då, jag var rätt så arg. Men kil­lar­na fat­ta­de själ­va ock­så.

Bild: JONATAN BYLARS/ARKIV

Kastra­ti vred till knä­et i mat­chen mot Assyriska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.