Tvåå­kers IF tog tred­je ra­ka

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

I ett svår­spe­lat vä­der lyc­ka­des Tvåå­kers IF ta hem sin tred­je ra­ka se­ger när Lin­do­me be­seg­ra­des med 1-0. – Vi väg­ra­de att för­lo­ra, sa trä­na­ren Mat­ti­as Lind­ström.

TVÅÅ­KER LIN­DO­ME

(1-0)

1 0

I förs­ta halv­lek ha­de hem­ma­la­get Tvåå­kers IF den star­ka vin­den i ryg­gen på Övre­vi un­der si­na an­fall. Då kom ock­så matchens förs­ta och en­da mål. Mitt­fäl­ta­ren La­bi­not Sy­la låg bakom det.

– Det var en match med två oli­ka an­sik­ten på grund av den star­ka vin­den men lag­mo­ra­len var på topp och vi job­ba­de och täck­te upp för varand­ra, sä­ger Mat­ti­as Lind­ström.

EN­LIGT MAT­TI­AS LIND­STRÖM var se­gern rätt­vis. Om de ytt­re för­ut­sätt­ning­ar­na ha­de va­rit an­norlun­da och vin­den in­te fullt så stark ha­de kanske hem­ma­la­get lyc­kats sät­ta ett par mål till.

– Lin­do­me är ett bra di­vi­sion två­lag men vi har hem­ma­plan, sä­ger han.

Vins­ten var Tvåå­kers IF:S tred­je ra­ka i upp­tak­ten av di­vi­sion 2-fot­bol­len i Västra Götaland.

– Det är skönt att vi har fått en bra start. Så länge vi vin­ner är al­la nöj­da, trä­na­ren är nöjd, spe­lar­na är nöj­da och publi­ken är nöjd.

Mål­vak­ten Joakim Dahl­berg får ex­tra be­röm av trä­na­ren. Spe­ci­ellt i and­ra halv­lek gjor­de han en stark in­sats då mot­stån­dar­na ha­de med­vind i si­na an­fall.

FÖR TVÅ AV spe­lar­na var mö­tet mel­lan la­gen li­te ex­tra pre­stige­fyllt. Tvåå­kers mitt­back Da­ni­el Carls­son har näm­li­gen sin lil­le­bror Hen­rik Carls­son i Lin­do­me.

Pu­blik­siff­ran låg på 380 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.