Värö­bac­ka vann med en man kort

Hallands Nyheter - - Sporten -

Värö­bac­ka käm­pa­de till sig en tre­po­äng­a­re mot Korn­hult/hishult. FOTBOLL/DIV 5:

– De har ett skott i rib­ban vid 0-0 se­dan gör vi mål, men vi åker även på en utvis­ning. Så i and­ra halv­lek för­sök­te vi va­ra de­struk­ti­va och hål­la tätt, sa trä­na­ren Thor­björn Svens­son.

Det var Pe­ter Henriksson som fick sy­na rött kort ef­ter någ­ra il­la val­da ord.

– Han sa det till sig själv, men likt för­ban­nat är det ord du in­te får sä­ga. Ba­ra tän­ka.

Måns­son, som gjor­des matchens två mål, li­rar for­ward i Värö­bac­ka och stång­a­des en­sam mot gäs­ter­nas för­svar.

– Nämn­de mål­skytt var vårt star­kas­te kort. Var­bergs Gif ryck­te i ho­nom hårt i vint­ras, men jag är glad att han stan­na­de.

Må­len: Hasse Måns­son 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.