Det slår gnis­tor om Bua IF i in­led­ning­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5: Bua IF följ­de upp pre­miär­se­gern mot ru­ti­ne­ra­de Cen­tern med yt­ter­li­ga­re en vinst, 4-1 mot Hal­mia Aka­de­mi.

– Det var haf­sigt spel från vår si­da i bör­jan och de le­der med 1-0 i halv­tid, men fick ett ti­digt 1-1 i and­ra och ef­ter 2-1 på fri­spark (Ju­li­us Svahn) tar vi över helt och hål­let. De vi­ker ner sig, sa Bu­as trä­na­re Ger­ry Gun­nars­son. Nu har man 7-2 i mål­skill­nad - trots att Ro­bin Sun­dqvist är ska­dad. – Ro­bin har stått för må­len in­nan, men kil­lar­na tar an­svar och kli­ver fram. Nu spri­der vi ut det på fler spe­la­re i stäl­let. Bua stå­tar allt­så med sex pin­nar. – Vi gjor­de en gans­ka bra för­sä­song. Vi har sam­ma spel­sy­stem, ba­ra att vi änd­rat li­te, och det har fal­lit väl ut. Det vi­sar att vi tror på det vi gör.

Må­len: An­ton Bir­gers­son 2, Ju­li­us Svahn, Pa­trik Ax­els­son, str.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.