Kap­te­nen blev ska­dad när Tvåå­ker föll

Hallands Nyheter - - Sporten -

Tvåå­ker äg­de mat­chen, men Ze­nith var ef­fek­ti­vast. FOTBOLL/DIV 2 VÄSTRA:

– Rik­tigt surt att de har 2-0-led­ning ef­ter förs­ta. De gör and­ra må­let i 45:e mi­nu­ten, suc­ka­de trä­na­ren Ca­mil­la An­ders­son. Hem­ma­la­get ha­de mot­vind i bör­jan, men ska­pa­de mest lä­gen. I and­ra halv­lek kom re­du­ce­ring­en ge­nom Eb­ba An­ders­son. – Vi gör det jät­te­bra, men man är mest tom. Vi bor­de ha haft tre po­äng.

Tvåå­ker vän­tar på att sin or­di­na­rie mål­vakt Lin­néa Pe­der­sen Bengts­sons häl­se­na ska bli läkt. Sam­ti­digt fick man kap­te­nen Jo­han­na Persson kors­bands­ska­dad ef­ter 25 min.

– En tung dag, be­skrev Ca­mil­la An­ders­son, trots att Lin­néa Eriksson tog över och ax­la­de kap­tensupp­dra­get med den äran.

Må­let: Eb­ba An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.