Håff får vän­ta på förs­ta se­gern

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4: Det vill sig in­te rik­tigt för Håff som ud­da­måls­föll i blås­ten med 1-2.

– Det var rätt­vist. Leikin var snäp­pet bätt­re än oss. De ha­de ett vasst pass­nings­spel och så fy­siskt star­ka ut. Vi kom in­te åt dem rik­tigt, sa trä­na­ren Stig Kris­tens­son.

Håff kla­ra­de 0-0 i kraf­tig mot­vind i den förs­ta halv­le­ken. Se­dan gjor­de Leikin två snab­ba i bör­jan av and­ra. Det ena var ett själv­mål från Kristof­fer Kull som även ha­de en ribb­träff i Le­ikins bur. Rasmus Ang­hem re­du­ce­ra­de med cir­ka 20 mi­nu­ter kvar.

– ”Chril­le” Ström­bergs förs­ta halv­lek på väns­ter­kan­ten var väl­digt po­si­tiv, be­röm­de Kris­tens­son.

Må­let: Rasmus Ang­hem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.