Löf­ta­da­len straf­fat i slut­mi­nu­ten

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5: Löf­ta­da­len var ba­ra mi­nu­ter från tre po­äng, men åk­te på en straff i 90:e mi­nu­ten som kap­te­nen Char­lie Bo­son slog in till 2-2.

– Surt di­rekt ef­ter mat­chen, men än­då gans­ka rätt­vist, sa spe­lan­de trä­na­ren Mat­ti­as Hal­lengärd. Själ­va straff­si­tu­a­tio­nen var omdis­ku­te­rad. – I mi­na ögon är den in­te solklar då han får fort­sät­ta och av­slu­ta. Då tyc­ker jag man in­te ska få en straff ock­så, men det be­ror väl på vil­ken si­da man står. Po­äng­en var än­då väl­kom­men. – In­nan match så var käns­lan får vi en po­äng så får vi va­ra nöj­da. Det är många lag som kom­mer få det tufft bor­ta mot Ge­ne­vad/ve­inge.

Må­len: Själv­mål, Samu­el Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.