Sä­ve­hof re­du­ce­ra­de ef­ter mi­ra­kel­vänd­ning

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

”Vi för­sök­te dra i hand­brom­sen och spe­la li­te sä­kert, men det går ju in­te rik­tigt i hand­boll”

LINUS ARNESSON

Sä­ve­hof häng­er sig kvar i Sm­slut­spe­let, men det kräv­des en av­slut­ning av det svet­ti­ga­re sla­get. Med tolv kvar låg Par­til­le-la­get un­der med sju mål!

Det såg ut att va­ra slut­spe­lat för Sä­ve­hof i Sm-slut­spe­let. Red­bergs­lid gick mot en tred­je rak se­ger i kvarts­fi­nal­se­ri­en och ha­de en be­kväm led­ning med 29–22 i den 48:e mi­nu­ten på hem­ma­plan.

Men, i hand­boll kan det vän­da snabbt.

ETT PAS­SIVT RED­BERGS­LID un­der matchens tio sista mi­nu­ter bäd­da­de för en im­po­ne­ran­de vänd­ning av Sä­ve­hof. Med li­te mer än två mi­nu­ter kvar var det kvit­te­rat och en mi­nut se­na­re var Sä­ve­hof i led­ning­en, 31–30.

– Vi kun­de in­te hål­la i skär­pan, vi för­sök­te dra i hand­brom­sen och spe­la li­te sä­kert, men det går ju in­te rik­tigt i hand­boll, sä­ger Red­bergs­lids Linus Arnesson i SVT.

Jo­nat­han Carls­bro­gård, som to­talt gjor­de tio mål för RIK, kvit­te­ra­de vid 58.56, men Jo­nas Lar­holm fick sista or­det när han sat­te se­ger­må­let, 32–31, till Sä­ve­hof.

– Det var en märk­lig hand­bolls­match, men spän­nan­de och kul, sä­ger Lar­holm i SVT.

DÄR­MED ÄR DET re­du­ce­rat – Red­bergs­lid le­der med 2–1 i mat­cher.

– Som tur är be­hö­ver man ju in­te vin­na de tre förs­ta mat­cher­na, det gäl­ler ju ba­ra att vin­na tre, sä­ger Lar­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.