Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Ål­der: 55 år.

* Bak­grund: Press­fo­to­graf som se­na­re gick över till mer konst­när­ligt fo­to­gra­fe­ran­de. Fick ett bre­da­re ge­nom­brott med ut­ställ­ning­en Ec­ce Ho­mo. * Ak­tu­ell: Som re­gis­sör bakom pjä­sen Kung Kristi­na som sätts på In­ti­man i Stock­holm. Näs­ta bild­pro­jekt hand­lar om dö­den. ”Det är li­ka bra att ta sig an det me­dan man fort­fa­ran­de är i li­vet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.