FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Känt va­ru­mär­ke 7. Tem­pe­re­rad 8. Do­män i Wi­en 9. Flot­tilj 11. Slår skot­ten 12. Till­tal Rex­ed ra­ta­de 13. Är lyx­en 15. Knappt 60 cm 17. Li­te skev 19. En al­li­ans 20. Le­der till upp­rep­ning 21. Är för­sik­tig 23. Pre­di­ka­de LODRÄTT: 1. På­hit­tat namn 2. För­hind­ra 3. Är sak­ta i ut­tryck 4. Me­tod 5. Film-nor­ma 6. Bist­ra­re 10. Ha­de val­par? 14. Bli teck­nad 16. Upp­åt 18. Kol­bräns­le 22. Kan man be­fä­let

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.