Skifs fi­rar 70 år med tv-ka­val­kad

Hallands Nyheter - - Tvguide - ÖP­PET ARKIV

Öp­pet Arkiv upp­märk­sam­mar att ar­tis­ten och skå­de­spe­la­ren Björn Skifs fyllt 70 år. En ka­val­kad av pro­gram finns att se, bland an­nat står hans band på sce­nen i ”Kram: Slamcree­pers” från 1969. Show blir det i ”Pang­kväll med Skifs” från 1979 och ”Skifs på Bör­sen” 1986. En mer mo­dern Skifs mö­ter tit­tar­na i por­trät­tet ”So­lo: Björn Skifs” från 2002. Björn Skifs har vun­nit Me­lo­di­festi­va­len två gång­er och spe­lat i fil­mer som ”Dröm­kå­ken”, ”Jo­ker” och ”Strul”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.