SCHACK

Christin An­ders­son – An­na C Ko­pi­nits

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - med AXEL SMITH

Vit drar

Sve­ri­ges dam­lag gjor­de ing­en stark in­sats i LAG-EM i Her­ak­li­on på Kre­ta 2007. Bort­ser man från Gre­klands unga andra­lag kom de sist.

Christin An­ders­son bör­ja­de spe­la i SK Ba­ra Bön­der och har en ka­rak­tä­ris­tisk spel­stil. Hon spe­lar snabbt och in­tui­tivt och ger ald­rig upp, hur hopp­löst det än ser ut att va­ra. Mel­lan par­ti­er­na so­ver hon.

Vid en förs­ta an­blick kan det se lojt ut, men fak­tum är att hen­nes fo­kus un­der par­ti­et är fe­no­me­nalt. Of­ta går hon in­te upp en en­da gång un­der de tim­mar som par­ti­et va­rar.

Christin An­ders­son ut­nämn­des till WIM år 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.