Täv­la om lot­ter med mil­jon­chans

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Su­do­kuns blå­fär­ga­de ru­tor, upp­i­från och ner, ger lös­nings­ko­den. Ring el­ler SMS:A in ko­den se­nast nu på tors­dag kl 18. Via SMS, skriv: su­do­ku (mel­lanslag) Slm­mån­dag (mel­lanslag) lös­nings­kod samt ditt namn och ort. Skic­ka SMS:ET till 72672. Via te­le­fon, ring: 0944–670 90 09. Följ de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, täv­lings­num­mer och kod är allt du be­hö­ver upp­ge. Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer, dvs att ditt num­mer mås­te sy­nas när vi sö­ker det på hit­ta.se el­ler eni­ro.se.

(SMS och sam­tal kos­tar 10 kr + tra­fi­kav­gift) 1:a pris: Fy­ra Triss. 2:a pris: Två Triss. 3:e–5:e pris: En Triss. Vinnare som täv­lat via mo­bil får vinst­lott som kod till sin mo­bil. Lot­ter­na häm­tas hos val­fritt Svens­ka Spelom­bud. Vinnare pre­sen­te­ras fre­dag om två vec­kor.

Om du ring­er in svar: täv­lings­num­ret är 25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.