Sis­ta dagen i rät­ten

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Fal­let Swe­fil­mer sak­nar mot­styc­ke för vad som har prö­vats i dom­stol i Sve­ri­ge. I går av­slu­ta­des rät­te­gång­en i Var­bergs tings­rätt. Åta­let om­fat­tar över 1400 fil­mer. Åkla­ga­ren yr­ka­de på 4,5 års fäng­el­se för den hu­vud­miss­tänk­te som ock­så häk­ta­des i vän­tan på dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.