Stor­mar ber in­te om till­stånd

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. I HN av den 20:e april kun­de man lä­sa i Ma­ria Hal­des­tens fun­de­ring­ar på le­dar­si­dan om det om­ta­la­de Be­ach­ra­cet: Där ci­te­rar hon ett ut­ta­lan­de av Per Johansson om att ”de po­ten­ti­el­la ska­de­ris­ker­na in­te be­döm­des va­ra vär­re än en vår- el­ler höst­storm”. Det tyc­ker jag är en helt otro­ligt en­fal­dig jäm­fö­rel­se: våroch höst­stor­mar ber ald­rig om till­stånd att få kom­ma och kan så­le­des in­te jäm­fö­ras med ett till­stånd­sä­ren­de hos nå­gon po­li­tisk nämnd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.