NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Val­ters­bo 1:4, Val­ters­bo 2, Tvåå­ker.

Säl­ja­re: Ar­vid Stel­lan Johansson och Bo­dil Gu­nil­la Johansson. Kö­pa­re: An­na He­le­na Johansson. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 656 000 (2014) kro­nor.

Tor­pa-kär­ra 3:18, Sa­del­vä­gen 9, Var­berg. Säl­ja­re: Bengt Olof Stan­ley Sand­berg. Kö­pa­re: Fre­dric Carl Benedict Sand­berg. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 916 000 (2015) kro­nor.

Värö­bac­ka 8:67, Öst­ra Brattåsvä­gen 10, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Var­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Ingrid Gla­dys Mar­ga­re­ta Bör­jes­son och To­re Lennart Bör­jes­son. Kö­pe­sum­ma: 84 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 233 000 (2015) kro­nor.

Träslöv 5:38, Träslöv 6, Var­berg.

Säl­ja­re: JS Rikt o Mo­tor AB. Kö­pa­re: Björn Si­gurds­sons Ma­ga­sin AB. Kö­pe­sum­ma: 2 732 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 587 000 (2013) kro­nor.

Lind­hov 1:101, Uls­ter­vä­gen 20, Var­berg. Säl­ja­re: Fyr­strands­byn AB. Kö­pa­re: My Re­bec­ca Bank och Lars Hå­kan Erik El­vingsson. Kö­pe­sum­ma: 1 350 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.