Vägen vid Trön­ninge sko­la ska få ett namn

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Koc­ka­torps­vä­gen blir san­no­likt nam­net på vägen in till Trön­ninge sko­la. För­sla­get från stads­bygg­nads­kon­to­ret kny­ter an till när­be­läg­na Koc­ka­tor­pet i Lind­hov och har in­för av­gö­ran­det i kul­tur- och fri­tids­nämn­den på ons­dag stöd av för­valt­ning­en och ar­bets­ut­skot­tet.

Nam­net har även an­knyt­ning till stor­bon­den An­ders ”Koc­ka­gub­ben” Nils­son och var­ber­ga­ren Stig ”Koc­ken” An­ders­son (1924–2015), som föd­des på Koc­ka­tor­pet och kom nia i VM i lin­je­lopp för ama­tör­cy­klis­ter i Kö­pen­hamn 1949.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.