Larm gick på in­brotts­drab­bad sko­la

Hallands Nyheter - - Varberg -

TVÅÅ­KER: Om­kring 22-ti­den på sön­da­gen ut­lös­tes lar­met på Bos­gårds­sko­lan i Tvåå­ker. När väk­ta­re kom till plat­sen kon­sta­te­ra­des att nå­gon el­ler någ­ra okän­da gär­nings­män pla­ce­rat pin­nar i dör­ren så att den in­te har kun­nat stäng­as.

Po­lis kom dit, men kun­de in­te hit­ta någ­ra spår. Det är i nu­lä­get oklart huruvi­da nå­gon fak­tiskt ta­git sig in i bygg­na­den el­ler om nå­got är stu­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.