NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Trön­ninge 6:31, Gräv­ling­vä­gen 1, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Carl Olof Karls­son. Kö­pa­re: An­na He­lén Jo­se­fin Carls­son och Bengt John­ny Mi­chael Lars­son. Kö­pe­sum­ma: 3 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 620 000 (2015) kro­nor.

Gam­la köp­stad 2:84, Ko­ha­ga­vä­gen 15, Träslövslä­ge. Säl­ja­re: Hans Olov Berg­ström. Kö­pa­re: Lars Karl-olof Berg­ström. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 901 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 2:216. Säl­ja­re: Edi­ta Mrt­ko­va och Ben­ny Fre­di Ger­mer. Kö­pa­re: Se­lim Ha­si. Kö­pe­sum­ma: 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Strå­val­la-kär­ra 3:54, Svarte­mos­se­vä­gen 15, Strå­val­la. Säl­ja­re: Mo­na Yvon­ne Svärd och Al­fred Jo­sef Fi­ed­ler. Kö­pa­re: Karl Oscar Jo­han­nes Berg­man och Si­ri So­fia Her­mans­son. Kö­pe­sum­ma: 3 280 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 909 000 (2015) kro­nor.

Natt­vi­o­len 11, Bor­gas­ga­tan 10, Var­berg. Säl­ja­re: Stig Hen­rik Winge och An­na Vi­o­la Ka­ta­ri­na Winge. Kö­pa­re: Jan Olov Mag­nus Nilzén och An­ni­ka Ma­ria Ul­ri­ka Lun­dahl. Kö­pe­sum­ma: 4 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 405 000 (2015) kro­nor.

Pingst­lil­jan 4, Sol­rossti­gen 2, Var­berg. Säl­ja­re: Nils Gös­ta Lennart Mår­tens­son. Kö­pa­re: Martin Kris­ter Gun­nar Nils­son och An­ni­ka Ka­rin Mar­ga­re­ta Ha­gel­berg. Kö­pe­sum­ma: 3 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 845 000 (2015) kro­nor.

Strå­val­la-kär­ra 2:43, Lyc­ke­torps­vä­gen 12, Strå­val­la. Säl­ja­re: Leif Eric Schyl­ström. Kö­pa­re: Leif Eric Schyl­ströms döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 680 000 (2015) kro­nor.

År­näs 1:7, Fjord­sti­gen 5, Ås­klos­ter (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Rolf Gös­ta An­ders­son och An­na Kristi­na An­ders­son. Kö­pa­re: Je­an Gabri­el Tous­sa­int L’eclair Mil­let och Jas­mi­ne Abulk­heir. Kö­pe­sum­ma: 4 550 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 179 000 (2015) kro­nor.

Skällåk­ra 1:16, Skällåk­ra 24, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Tu­re Lennart Lars­sons döds­bo. Kö­pa­re: Per Jo­nat­han Johansson och Gun Ing­e­gerd Kristi­na Karls­son. Kö­pe­sum­ma: 2 260 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2163000 (2014)

Bo­ken 13, Bok­sti­gen 24, Var­berg. Säl­ja­re: Jo­a­kim Lars Da­vid Alex­an­der Hög­vall och Jen­ni­fer An­na Ma­ria De­ni­se Al­lard och Christo­fer Lars Da­ni­el Hög­vall. Kö­pa­re: Gun Le­na Su­san­ne Kor­jo­nen och Ka­ri Mi­ka Pet­te­ri Kor­jo­nen. Kö­pe­sum­ma: 2 825 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 369 000 (2015) kro­nor.

År­näs 1:55, Sand­viks­vä­gen 5, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Gun­vor Eli­sa­beth Pål­vik. Kö­pa­re: Ma­rie Gu­nil­la Björkqvist. Kö­pe­sum­ma: 2 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 319 000 (2015) kro­nor.

Lind­hov 1:108, Uls­ter­vä­gen 1, Var­berg. Säl­ja­re: Fyr­strands­byn AB. Kö­pa­re: Bengt Jo­a­kim Hur­tig och Ka­rin Eri­ka Hur­tig. Kö­pe­sum­ma: 1 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Värö-bac­ka 8:59, Öst­ra Brattåsvä­gen 25, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: VAR­BERGS KOM­MUN. Kö­pa­re: Martin Olof An­ders­son och Ma­lin So­fia Torstens­son. Kö­pe­sum­ma: 84 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 232 000 (2015) kro­nor.

Hun­nestad 9:22, Hun­nestads By 120, Var­berg. Säl­ja­re: Lars Gun­ne Al­var Nils­son. Kö­pa­re: Bo Si­mon Mi­cael Karls­son och Fri­da Lin­néa Nils­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Snäp­pan 12, Få­gel­vä­gen 3, Var­berg. Säl­ja­re: Gun­vor Ma­ri­an­ne Her­mans­son och Kurt Olof Her­mans­son. Kö­pa­re: Tre i Var­berg AB. Kö­pe­sum­ma: 6 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 666 000 (2016) kro­nor.

Ny­går­den 1:3, Karl Gustav 21, Karl gustav (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Nils Fol­ke Lennart Lars­son. Kö­pa­re: Gerd Ann-christin Lars­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 958 000 (2014) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.