NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Bo­berg 5:20, Bo­berg Bac­ken 609, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Le­na Mar­ga­re­ta Johansson och Liss Olof Inge­mar Johansson. Kö­pa­re: An­ders Liss Olof Johansson och Ivar Gustav Mag­nus Johansson. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 8 705 000 (2014) kro­nor.

He­berg 28:1, He­berg 123, He­berg. Säl­ja­re: Li­sa Fred­ri­ka Lag­nell och Per Jo­nas Lag­nell. Kö­pa­re: Per Jo­nas Lag­nell. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 635 000 (2014) kro­nor.

Sten­sjö 1:55, Kvarn­torps­vä­gen 21, Ugg­larp. Säl­ja­re: Gun Lis­beth Raf­ton. Kö­pa­re: Björn Lennart Raf­ton och Gun Lis­beth Raf­ton. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 715 000 (2015) kro­nor.

Gal­tås 2:173, Bor­gars Väg 3, Glom­men. Säl­ja­re: Erk­ki Ta­pa­ni Svens­son och An­ne-mar­greth Svens­son. Kö­pa­re: An­ne-mar­greth Svens­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 400 000 (20 15) kro­nor.

Top­pe­red 1:203, Cent­rum­vä­gen 3, Älv­se­red. Säl­ja­re: Lin­da Alex­an­dra To­vek. Kö­pa­re: UPH Educa­tion AB. Kö­pe­sum­ma: 316 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 449 000 (2015) kro­nor.

Top­pe­red 1:191, Ho­tell­vä­gen 6, Älv­se­red. Säl­ja­re: Lin­da Alex­an­dra To­vek. Kö­pa­re: UPH Educa­tion AB. Kö­pe­sum­ma: 674 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 529 000 (2016) kro­nor.

Rå­dju­ret 1, Ekorr­sti­gen 50, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Da­vi­da Mar­ga­re­ta Johansson. Kö­pa­re: Frank Jesper Renéri­us och Em­ma Theré­se Mon­din. Kö­pe­sum­ma: 2 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 434 000 (2015).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.