Ca­ma­ra Jöns­son fy­ramåls­skytt i kros­sen

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Trel­le­borg var se­ger­löst in­för mån­da­gens fjär­de om­gång av su­pe­ret­tan. Hem­ma mot Ör­gryte kom sä­song­ens förs­ta, ef­ter­läng­ta­de, vinst – och på vil­ket sätt, sen. Trel­le­borg vann med otro­li­ga 6–0, efter att Sa­lif Ca­ma­ra Jöns­son sva­rat för fy­ra av må­len.

Ca­ma­ra Jöns­sons show bör­ja­de i and­ra halv­lek, vid ställ­ning­en 2–0. I den 61:a mi­nu­ten sat­te han 3–0, och se­dan rann det ba­ra på. Un­der mat­chens sis­ta åt­ta mi­nu­ter sva­ra­de den 33-åri­ge an­fal­la­ren för tre full­träf­far. Som om det in­te vo­re nog fick han yt­ter­li­ga­re ett mål bort­dömt.

Ör­gryte drab­ba­des av en ut­vis­ning efter dry­ga halv­tim­men på den för­re Fff-för­sva­ra­ren Dan­ny Er­vik. Kristi­an Hay­nes sat­te den på­föl­jan­de straf­fen till 2–0 och efter det var det ald­rig nå­got snack.

I och med se­gern avan­ce­rar Trel­le­borg till åt­ton­de plats i ta­bel­len. Ör­gryte är sjua.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.