The­re­se Jo­haug vill få Cas-svar i ju­ni

Hallands Nyheter - - Sporten -

SKIDOR: Dop­nings­av­stäng­da skid­stjär­nan The­re­se Jo­haug hop­pas att In­ter­na­tio­nel­la skil­je­dom­sto­len Cas tar upp hen­nes ären­de i ju­ni.

Det är det In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det Fis som över­kla­gat nors­kans 13 må­na­der långa av­stäng­ning – som innebär att hon är till­ba­ka till OS näs­ta år – till Cas.

– Vi hop­pas att Cas tar upp ärendet i ju­ni, så det kan va­ra klart till hös­ten. Det job­bas med det, men det ska pas­sa al­la par­ter, sä­ger Jo­haugs ma­na­ger Jørn Ernst.

Efter att Fis över­kla­ga­de Jo­haugs av­stäng­ning an­li­ta­de hon den brit­tis­ka stjär­nad­vo­ka­ten Mi­ke Mor­gan. Till­sam­mans med den nors­ka ad­vo­ka­ten Christian B Hjort ut­gör han hen­nes för­svarsteam.

– Vi är tryg­ga med att vi valt rätt man. Han är kun­nig och jord­nä­ra. Han har enorm kom­pe­tens in­om det här om­rå­det, sä­ger Ernst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.