Pa­trik Fahl­gren klar för Ham­mar­by

Hallands Nyheter - - Sporten -

HANDBOLL: Ham­mar­by handboll för­stär­ker trup­pen – och det re­jält. Det ti­di­ga­re Bun­de­s­li­ga­proff­set Pa­trik Fahl­gren an­slu­ter till la­get till näs­ta säsong.

”Jag har all­tid va­rit im­po­ne­rad på di­stans av det en­ga­ge­mang som finns i Ham­mar­by och den sup­por­ter­kul­tur som finns runt klub­ben”, sä­ger han till klub­bens webb­plats.

Ni­o­me­ters­spe­la­ren Fahl­gren, 31, har spe­lat två VM och ett EM för Sve­ri­ge och kom­mer när­mast från tys­ka Mels­ung­en. Kon­trak­tet med Ham­mar­by gäl­ler i tre år.

”Jag har sak­nat det so­ci­a­la um­gäng­et som jag har i Sve­ri­ge med fa­milj och vän­ner. Dröm­men var att spe­la här i Tyskland men nu kän­ner jag att det har räckt. Den störs­ta an­led­ning­en är dock att jag ska bli pap­pa till som­ma­ren”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.