Sve­ri­ge topp­see­dat i Vm-kval­lott­ning

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Sve­ri­ge är topp­see­dat i kva­let till da­mer­nas fot­bolls-vm 2019, skri­ver Svens­ka fot­boll­för­bun­det på sin webb­plats. Kval­lott­ning­en äger rum i schwei­zis­ka Nyon på tis­dag kloc­kan 13.30.

I den topp­see­da­de grup­pen in­går även Eng­land, Tyskland, Nor­ge, Spa­ni­en, Schweiz och Ita­li­en.

Vm-kva­let blir Pe­ter Ger­hards­sons förs­ta upp­drag som för­bunds­kap­ten. Ger­hards­son er­sät­ter Pia Sund­ha­ge efter som­ma­rens EM.

VM 2019 av­görs i Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.