Nya Nhl­be­sked för Grön­borg

Hallands Nyheter - - Sporten -

Tre Kro­nor kan gläd­jas åt yt­ter­li­ga­re ett de­fi­ni­tivt ja från Nhl­håll in­för ishockey-vm. Men ock­så dep­pa li­te över ett nej.

Bå­da sva­ren kom­mer från Chi­ca­go, som nu gett fullt klar­tec­ken för att cen­tern Mar­cus Krüger får spe­la mäs­ter­ska­pet. Där­e­mot är det nej för bac­ken Niklas Hjal­mars­son.

To­talt har för­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg nu klart med 13 spe­la­re som van­ligt­vis hål­ler till i Nor­da­me­ri­ka. Många av dem är till­gäng­li­ga re­dan till lands­kam­pen mot Ryss­land i Stock­holm på tors­dag, me­dan and­ra an­slu­ter till Tre Kro­nor läng­re fram.

Mat­chen mot Ryss­land in­går i Eu­ro Hoc­key Tour-tur­ne­ring­en Carl­son Hoc­key Ga­mes som av­slu­tar Vm-för­be­re­del­ser­na.

Bild: MI­CHAEL DWYER

OMFAMNAD. Svens­ke lag­kap­te­nen Erik Karls­son i Ot­ta­wa gra­tu­le­ras till se­gern av Bostons Drew Stafford.

Bild: CHRISTINE OLSSON

KLAR. Cen­tern Mar­cus Krüger an­slu­ter till Tre Kro­nor för att spe­la VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.