Fak­ta:

Tre Kro­nors trupptt

Hallands Nyheter - - Sporten -

Vik­tor Fasth, CSKA Moskva, Ed­die Läck, Ca­ro­li­na, Niklas Sved­berg, Sala­vat Ju­la­jev. * Bac­kar: John Kling­berg, Dal­las, An­ton Strål­man, Tam­pa Bay, Hen­rik Töm­mer­nes, Frölun­da, Cal­le Rosén, Väx­jö, Oli­ver Ek­man Lars­son, Ari­zo­na, Philip Holm, Väx­jö, Eric Martins­son, Väx­jö, Victor Hed­man, Tam­pa Bay. * For­wards: Ri­chard Gynge, Nef­te­chi­mik Nizj­ne­kamsk, Pär Lind­holm, Skel­l­ef­teå, Den­nis Ever­berg, Väx­jö, Jo­el Lun­dqvist, Frölun­da, Eli­as Lind­holm, Ca­ro­li­na, Carl Sö­der­berg, Co­lo­ra­do, Jo­a­kim Nord­ström, Ca­ro­li­na, Carl Kling­berg, Zug, Victor Rask, Ca­ro­li­na, Li­nus Omark, Sala­vat Ju­la­jev, Ma­rio Kem­pe, Vitjaz Po­dolsk, Wil­li­am Karls­son, Co­lum­bus, Gabri­el Lan­de­skog, Co­lo­ra­do. Även Alex­an­der Ed­ler är klar för Tre Kro­nor, men an­slu­ter 30 april. Mar­cus Krüger är Vm-klar, men det är oklart när han an­slu­ter till trup­pen. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.