Fak­ta:

Som­ma­rens stor­fil­mer i ur­val

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Gu­ar­di­ans of the ga­laxy vol 2. Pre­miär: 26 april. Mar­vels kanske ro­li­gas­te gäng dy­ker 10 maj. Char­lie Hun­nan i en klas­sisk roll, * King Art­hur – le­gend of the swords. där Pers­barndt kan dy­ka upp. * Ali­en – co­ve­nant. 17 maj. Rid­ley Scott tar gå­tor­na i Ali­en-uni­ver­sum när­ma­re * Pi­ra­tes of the Carib­be­an: Sa­la­zars re­venge. 24 maj. John­ny Depp och minst en flas­ka med rom. * Won­der wo­man. 2 ju­ni. Änt­li­gen dags för en kvinn­lig su­per­hjäl­te att få glän­sa i en egen film. * Bay­watch. 2 ju­ni. The Hoff och Pa­me­la är in­te med. Men väl Dway­ne John­son och Zac Efron. * The mum­my. Pre­miär: 9 ju­ni. Tom Cru­i­se får trub­bel i kryp­tan. * Tjej­re­san. 28 ju­ni. Gol­die Hawn och Amy Schu­mer spe­lar mor och dot­ter på även­tyr. * Dum­ma mej 3. 30 ju­ni. Gru, hans dött­rar och de gu­la fa­vo­ri­ter­na mi­ni­o­ner­na be­ty­der ga­ran­te­rad som­mar­suc­cé. * Spi­der-man: Ho­me­coming. 7 ju­li. Tom Hol­land har fått ta över tri­kå­er­na, nu åter­står att se om han kan fyl­la dem. * Apor­nas pla­net: Stri­den. Pre­miär: 12 ju­li. Tred­je fil­men där An­dy Ser­kis * Tul­pan­fe­ber. 14 ju­li. Oscarsvin­nar­na Ali­cia Vi­kan­der och Christoph Waltz och * Dun­kirk. 19 ju­li. Christop­her No­lan har läm­nat rym­den för ett an­nat oänd­ligt äm­ne: And­ra världs­kri­get. * An­na­bel­le 2. 9 au­gusti. Skräck­fan­tas­ter­na ska ock­så ha sitt på som­ma­ren. * The emo­ji mo­vie. 11 au­gusti. Såklart att Bajs­hö­gen, Ka­kan och de and­ra ska

upp igen.

en lös­ning. Kanske.

spe­lar apa.

tul­pa­ner.

ha en egen film.

Bild: CHUCK ZLOTNICK

NY SPINDELMAN. Tom Hol­land spe­la­de Spi­der-man re­dan i Cap­tain Ame­ri­ca: Ci­vil war och nu får han sin egen film.

Bild: MARK ROGERS

fö­re den all­ra förs­ta fil­men.

Bild: SONY PICTURES

FRÅN MO­BI­LEN. Klart att vå­ra fa­vo­rit-emo­ji­sar Glas­sen, Ka­kan, Bajs­hö­gen och Väs­kan ska få en egen film. Åter­står att se om den får tum­men upp el­ler ned av kri­ti­ker och publik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.