Bab­san tur­ne­rar med egen show

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Ett liv i ro­sa. Så he­ter Bab­sans nya show som ger sig ut på Sve­ri­ge­tur­né i höst, och stan­nar även till i Västsve­ri­ge.

Med start i Norr­kö­ping den 11 no­vem­ber be­sö­ker Lars-åke Wil­helms­sons al­ter ego sam­man­lagt 17 stä­der med fö­re­ställ­ning­en, som hand­lar om Bab­sans liv och som re­gis­se­ras av Hans Marklund. I ett press­med­de­lan­de be­skrivs Ett liv i ro­sa som en show med glit­ter, ga­la och skratt med sto­ra show­num­mer med dan­sa­re, sket­cher och mo­no­lo­ger.

Som Bab­san har Lars-åke Wil­helms­son se­dan 1980-ta­let med­ver­kat i en lång rad tv-pro­gram och fö­re­ställ­ning­ar, bland an­nat med dragshowgrup­pen Af­ter Dark.

Tur­né­plan: 11/11 Norr­kö­ping, 12/11 Va­ra, 16/11 Lund, 17/11 Ystad, 18/11 Kristi­an­stad, 19/11 Väx­jö, 24/11 Gö­te­borg, 16/111 Borås, 1/12 Uppsa­la, 2/12 Karl­stad, 3/12 Gäv­le, 8/12 Väs­terås, 9/12 Lin­kö­ping, 10/12 Öre­bro, 15/12 Mal­mö, 16/12 Kal­mar, 17/12 Halmstad. (SVT1, sön­dag) ....................................... 2 163 000

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.