Bud­krig om näs­ta Bond-film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Fem film­stu­di­or i Hol­ly­wood har sik­tet in­ställt på att få gö­ra näs­ta film om James Bond, skri­ver The New York Ti­mes. Bud­kri­get kom­mer efter att kon­trak­tet med Sony, som pro­du­ce­rat de fy­ra se­nas­te fil­mer­na, löpt ut.

För­u­tom Sony lig­ger War­ner, Uni­ver­sal, 20th Cen­tu­ry Fox och Anan­pur­na i för­hand­ling­ar med Eon och MGM, som äger rät­tig­he­ter­na.

Vem som ska spe­la den äls­ka­de filmspi­o­nen den här gång­en är än­nu in­te klart, men en­ligt The New York Ti­mes hop­pas pro­du­cen­ter att Da­ni­el Craig återvänder till rol­len.

49-åri­ge Craig sa­de efter in­spel­ning­en av Spect­re 2015 att han hell­re skul­le ”skä­ra hand­le­der­na av sig” än spe­la James Bond en gång till, men han gjor­de en ko­vänd­ning i hös­tas och öpp­na­de för att fort­sät­ta. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.