Ni­colás Ma­du­ro: Val, jag vill ha val nu

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VENEZUELA. Ve­ne­zu­e­las so­ci­a­lis­tis­ke pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro vill ha lo­kal­val se­na­re i år, men in­te pre­si­dent­val som mil­jon­tals väl­ja­re krä­ver i po­li­tis­ka pro­tes­ter. Ma­du­ro stöd­jer gu­ver­nör­soch borg­mäs­tar­va­len som pla­ne­ras se­na­re i år.

– Val, ja, jag vill ha val nu, sa­de han i ett tv-sänt tal.

– Det är vad jag sä­ger som stats- och re­ge­rings­ö­ver­hu­vud.

I sön­dags av­led yt­ter­li­ga­re en per­son som del­ta­git i de våld­sam­ma pro­tes­ter­na mot Ma­du­ro, vil­ket höj­de den to­ta­la döds­siff­ran till 21. (TT-AFP)

FOTO: FERNANDO LLANO/AP

En de­mon­strant i hu­vud­sta­den Ca­racas spar­kar bort en tår­gas­behål­la­re un­der en de­mon­stra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.