Minst 30 dö­da i drog­våld i Mex­i­ko

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MEX­I­KO. Över hel­gen har minst 30 per­so­ner dö­dats i dro­gre­la­te­ra­de gängupp­gö­rel­ser i Mex­i­ko, en­ligt lo­ka­la myn­dig­he­ter.

I del­sta­ten Si­na­loa dö­da­des tio per­so­ner i oli­ka in­ci­den­ter ti­digt un­der sön­da­gen, me­dan nio per­so­ner dö­da­des i en skott­väx­ling mel­lan ri­va­li­se­ran­de gäng i ber­gen i del­sta­ten Micho­acan i lör­dags.

Vål­det i Mex­i­ko har trap­pats upp till den död­li­gas­te ni­vån se­dan 2011, och väx­an­de kri­tik hörs mot pre­si­dent En­ri­que Peña Ni­e­to. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.