Te­blad sål­da till re­kord­pris

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKONOMI. Årets förs­ta skörd av te­blad har sålts för re­kord­pris vid te­mark­na­den i Shi­zu­okapre­fek­tu­ren, som är hem­vist för många väl­kän­da te­mär­ken i Ja­pan, rap­por­te­rar det ja­pans­ka tv­bo­la­get NHK.

De förs­ta te­bla­den skör­das van­ligt­vis med ma­skin men i år er­bjöd te­od­la­re från Fuji­no­miya hand­ploc­ka­de blad för att loc­ka kö­pa­re. Det hand­ploc­ka­de bla­den sål­des för mot­sva­ran­de när­ma­re 87 000 svens­ka kro­nor per ki­lo, vil­ket är det högs­ta pris som hit­tills be­ta­lats på mark­na­den i Shi­zu­o­ka. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.