Häkt­ning hävd i ut­red­ning om Mal­mö­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Be­vi­sen för att hål­la en 23-årig man häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för med­hjälp till mor­det på 16-åri­ge poj­ken Ah­med Obaid höll in­te, en­ligt ett be­slut i hov­rät­ten.

Ton­årspoj­ken blev ihjäl­skju­ten vid en buss­håll­plats i Mal­mö i ja­nu­a­ri och den 7 april häk­ta­des man­nen för in­bland­ning i det upp­märk­sam­ma­de mor­det.

Man­nen an­ses fort­fa­ran­de va­ra miss­tänkt, men på den läg­re miss­tan­ke­gra­den, en­ligt Syd­svens­kan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.