Du­ter­te an­mäld för brott mot mänsk­lig­he­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FILIPPINERNA. En ti­di­ga­re med­lem av en fi­lip­pinsk döds­pa­trull har an­mält Filip­pi­ner­nas pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te till in­ter­na­tio­nel­la brott­måls­dom­sto­len för brott mot mänsk­lig­he­ten.

Pre­si­den­tens advokat av­fär­dar an­mä­lan som ”pro­pa­gan­da”.

Ed­gar Ma­to­ba­to vitt­na­de i hös­tas in­för se­na­ten om att han på or­der av Du­ter­te ska ha dö­dat män­ni­skor i Da­vao, där Du­ter­te vid tid­punk­ten var borg­mäs­ta­re. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.