Po­lis kal­la­de kol­le­ga ”ho­runge”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

AR­BE­TE. Ar­bets­kam­ra­ter­na kal­la­des för ”ho­runge” och ”kuk­su­ga­re” av en an­ställd in­om po­li­sen i Skå­ne som job­ba­de med pass­kon­troll. Man­nens ar­bets­gi­va­re har no­te­rat ett 40-tal fall av missköt­sam­het i tjäns­ten och nu sägs han upp av Po­li­sens per­so­na­l­an­svars­nämnd.

Ex­em­pel­vis har han kom­mit för sent och gått och lagt sig för att so­va på ar­bets­tid, skri­ver Skåns­ka Dag­bla­det. Han har ock­så va­rit sju­kan­mäld i fle­ra vec­kor ut­an att vi­sa nå­got sju­kin­tyg. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.