Lä­ka­re sjuk­skrivs för stress

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VÅRD. Lä­ka­re på vård­cen­tra­ler sjuk­skrivs på grund av stress och vill by­ta jobb. Det vi­sar en un­der­sök­ning som Ka­li­ber i P1 och P4 Ös­ter­göt­land gjort med 900 spe­ci­a­list­lä­ka­re in­om pri­mär­vår­den.

260 av de till­frå­ga­de lä­kar­na har bytt ar­bets­plats un­der de se­nas­te fem åren ef­tersom be­last­ning­en va­rit för hög. Näs­tan li­ka många har över­vägt att helt lämna yr­ket. 160 av de 900 lä­kar­na har va­rit sjuk­skri­ven på grund av stress. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.