Blom­mor för För­in­tel­sens mil­jo­ner of­fer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En kvin­na läg­ger ned en krans un­der en ce­re­mo­ni vid Yad Vashem i Je­ru­sa­lem, det of­fi­ci­el­la min­nes­mo­nu­men­tet för för­in­tel­sens of­fer, på den in­ter­na­tio­nel­la min­nes­da­gen för för­in­tel­sen. Fler än sex mil­jo­ner ju­dar dö­da­des sys­te­ma­tiskt av na­zis­ter­na mel­lan 1933 och 1945. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.