Var­je dags för­se­ning innebär att fler barn väx­er upp med un­der­ut­veck­la­de lung­or.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Lon­dons borg­mäs­ta­re SADIQ KHAN är kri­tisk mot att Stor­bri­tan­ni­ens re­ge­ring bett om upp­skov för en plan för hur luft­för­ore­ning­ar­na ska an­gri­pas. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.